Miesiąc Papieski

Miesiąc Papieski Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne, w którym mieści się Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna nosi imię Jana Pawła II. Co roku miesiąc październik Biblioteka poświęca swojemu patronowi. W tym czasie organizowane są różnorodne imprezy: wystawy, prelekcje, spotkania, spektakle, koncerty, konkursy, głośne czytania dla najmłodszych dzieci, prezentacje szkół noszących imię Jana Pawła II. Przypominają one osobę i dzieło papieża Polaka, wyjątkowego Świętego, który żył wśród nas, chodził po naszej małopolskiej ziemi, z którym wielu z nas spotkało się osobiście. Poprzez te wydarzenia staramy się popularyzować osobę i nauczanie św. Jana Pawła II oraz prezentować wartości, myśli i przesłania Papieża.

 • 04.10 - Wystawa "Jan Paweł II na fotografiach Adama Bujaka"
 • 04.10 - Spotkanie z Adamem Bujakiem
 • 15.10 - Spektakl teatralny "Faustyna"
 • 17.10 - Głośne czytanie książki Joanny Krzyżanek "O tym, jak Jan Paweł II kilkadziesiąt razy okrążył kulę ziemską" dla najmłodszych czytelników
 • 28.10 - Koncert chóru Gaudium "Śladami wymagającej miłości"
 • 01.10 - Wystawa "Nasz święty Jan Paweł II - twórcy ziemi brzeskiej papieżowi"
 • 09.10 - Prezentacja młodzieży z Publicznego Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Borzęcinie "My Jana Pawła uczniowie"
 • 11.10 - Przedstawienie teatralne "Przed sklepem Jubilera"
 • 12.10 - Spotkanie z o. Leonem Knabitem OSB
 • 21.10 - Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji Jana Pawła II " Promień słońca niechaj pada w serca..."
 • 28.10 - Koncert zespołu Krakowskie Przedmieście "Tak niewidzialny, że jest" (ks. Jan Twardowski)
 • 02.10 - Wystawa "Barwy Małopolski dla Jana Pawła II"
 • 15.10 - Prezentacja młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jurkowie "Idź pod prąd! Znajdź drogę do Prawdy!"
 • 16.10 - Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego "Św. Jan Paweł II - patron rodziny"
 • 25.10 - Koncert Tarnowskiego Chóru Gos.pl
 • 03.10 - Wystawa "Błogosławiony Jan Paweł II w drodze do świętości"
 • 03.10 - Prelekcja prof. Czesława Dźwigaja - "Moje spotkanie z Janem Pawłem II"
 • 09.10 - Głośne czytanie książki Joanny Krzyżanek "Jan Paweł II czyli jak Karolek został papieżem" dla najmłodszych czytelników
 • 17.10 - Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II
 • 19.10 - Spektakl słowno-muzyczny "Gdybyś Ty żył Ojcze Święty"
 • 21.10 - Spotkanie z księdzem - poetą Wacławem Buryłą
 • 24.10 - Prezentacja młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Iwkowej "Szukałem nauczyciela i mistrza"
 • 26.10 - Koncert zespołu Promyczki Dobra z Nowego Sącza
 • 04.10 - Wystawa "Jan Paweł II - Apostoł Pokoju"
 • 04.10 - Prelekcja Waldemara Smaszcza - "Jan Paweł II - papież i poeta"
 • 10.10 - Prezentacja młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Jadownikach "Nasze życie z patronem"
 • 16.10 - Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji Karola Wojtyły - Jana Pawła II - "Usłysz, Panie, mój głos"
 • 17.10 - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Jan Paweł II w moich oczach"
 • 18.10 - I Małopolski Przegląd Sztuki Osób Niepełnosprawnych "Szlakami wielkich Polaków - Jan Paweł II"
 • 27.10 - Koncert franciszkańskiego zespołu Fioretti
 • 29.10 - Spotkanie z o. Janem Górą OP

"Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."

Maria Dąbrowska

 Kontakt

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku

Plac Targowy 10
32-800 Brzesko

tel./ fax. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550
e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Kucia
e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl

Dane kontaktowe