Spotkania autorskie

Spotkania autorskie Dbając o popularyzację czytelnictwa i kształtowanie kultury czytelniczej biblioteka organizuje liczne spotkania ze znanymi pisarzami, podróżnikami, poetami, artystami, a także twórcami związanymi z naszym regionem.

Gośćmi biblioteki byli m.in.: Dorota Segda, Bogusław Kaczyński, o. Leon Knabit, Jarosław Kret, Robert Makłowicz, Jacek Pałkiewicz, Joanna Siedlecka, Małgorzata Kalicińska.