Lekcje biblioteczne o regionie


Wystawy Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w zajęciach edukacyjnych o tematyce regionalnej prowadzonych w formie gier i zabaw oraz spacerów tematycznych organizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Brzesku. Ich celem jest pogłębienie wiedzy uczestników na temat szeroko rozumianego dziedzictwa powiatu brzeskiego, zachęcenie do poznawania lokalnych zabytków, a także wzmocnienie umiejętności pracy w grupie oraz integracja zespołu klasowego.

Zajęcia edukacyjne adresowane są do klas szkoły podstawowej od IV do VIII, a także I i II klasy szkoły średniej z Brzeska i regionu.

W roku 2024 zaplanowane zostały zajęcia o następującej tematyce:

  1. Gra Dziedzictwo regionu brzeskiego – gra realizowana z podziałem na grupy, której celem jest zainspirowanie uczestników do poznawania materialnego i niematerialnego dziedzictwa powiatu brzeskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków architektonicznych. W trakcie gry uczniowie dowiedzą się nieco więcej o dworze w Dołędze, czy znanych literatach z Borzęcina, a także bazując na archiwalnym zdjęciu, odtworzą wygląd brzeskiego rynku po pożarze z 1904 roku. Zwieńczeniem gry jest quiz opierający się na zagadnieniach poznanych wcześniej przez uczestników w trakcie realizacji poszczególnych zadań. Czas gry: ok. 90 min.
  2. Gra Legendy regionu brzeskiego – gra realizowana z podziałem na grupy z zadaniami opartymi na legendach związanych z regionem Brzeska. Podczas zajęć uczestnicy poznają między innymi legendę o brzeskiej maszkarze sprawiedliwości, wężach z Jadownik oraz żelaznej damie z Czchowa. Celem gry jest zwrócenie uwagi uczestników na znaczenie dziedzictwa o charakterze niematerialnym, a także rozbudzanie wyobraźni i kształtowanie umiejętności rozumienia symboli. Czas gry: ok. 70 min.
  3. Quest Na co patrzy Florian? – edukacyjna gra terenowa oparta na wskazówkach zawartych w wierszowanym przewodniku, której celem jest zachęcenie uczestników do poznawania zabytków i historii Brzeska. Gra pozwala uświadomić sobie, jak wyjątkowe mogą być z pozoru zwyczajne miejsca, które często mijamy na co dzień. Czas gry: ok. 90 min.
  4. Quest Dziedzictwo Goetzów Okocimskich – edukacyjna gra terenowa oparta na wskazówkach zawartych w wierszowanym przewodniku, umożliwiająca poznanie historii i dziedzictwa rodziny Goetzów-Okocimskich, a także założonego przez nich browaru. Odwiedzimy między innymi wille „Pieniążkówkę” i „Michałówkę”, osiedle robotnicze wybudowane w stylu zakopiańskim oraz dom pod zegarem. Czas gry: ok. 90 min.

Proponowane terminy zajęć to wtorki lub środy (od 8:00 do 15:00). W celu umówienia się na zajęcia prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy na adres: bibliografia@bibliotekabrzesko.pl lub telefoniczny: 14 6631202 / 14 6864550.

"Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji."

Maria Dąbrowska

 Kontakt

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzesku

Plac Targowy 10
32-800 Brzesko

tel./ fax. (14) 66-312-02, (14) 68-64-550
e-mail: kontakt@bibliotekabrzesko.pl

Inspektor Ochrony Danych Małgorzata Kucia
e-mail: ido@bibliotekabrzesko.pl

Dane kontaktowe